Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

1. Dôvodom pre reklamáciu nie je nedostatočný alebo nežiadúci účinok preparátu. Za tento je zodpovedný výrobca. O Vašich ťažkostiach alebo nežiadúcich účinkoch informujte v kontaktnom formulári ŠUKL. Vaše informácie budú ďalej poskytnuté príslušným zodpovedným inštitúciám tak, ako v kamennej lekárni. Záručná doba na vady dodaného tovaru začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu . Ak nie je pri dodaní tovaru stanovená dlhšia záručná doba , je záručná doba na dodaný tovar 24 mesiacov

2. Predmetom reklamácie je porušenie celistvosti zásielky. Na túto skutočnosť upozornite prepravcu , zásielku prekontrolujte , spíšte s prepravcom reklamačný protokol a zásielku neprevezmite. Ak sa poškodenie zásielky prejaví až po otvorení balíčka doma, je potrebné započať s prepravcom reklamačné konanie v deň prevzatia zásielky alebo nasledujúci pracovný deň. O reklamačnom konaní nás informujte cez kontaktný formulár alebo e – mailom na lekatenthea@stonline.sk. O úhrade škody rozhodne prepravca. Na Vaše požiadanie Vám vyexpedujeme tovar znova.

3. Ak Vám bola doručená zásielka s obsahom, ktorý ste si neobjednali , s dátumom exspirácie kratším ako je čas liečby pri dodržaní dávkovania lieku, bez písomnej informácie pre užívateľa v slovenskom jazyku, s nesprávnou cenou, informujte nás cez kontaktý formulár alebo e-mailom lekatenthea@stonline.sk, najneskôr do 2 dní odo dňa doručenia. Obratom Vám vrátime peniaze alebo doručíme nový tovar. Prepravné náklady za vrátenie zásielky a nový tovar hradí predávajúci.

4. V prípade, že Vaša zásielka obsahuje tovar zníženej kvality, v nesprávnom množstve, závada sa prejaví používaním alebo ste z iných príčin presvedčení o nároku na reklamáciu , informujte nás cez kontaktý formulár alebo e-mailom na lekatenthea@stonline.sk, tovar zašlite na našu adresu. Tovar je možné vrátiť aj osobne , do našej lekárne , v čase od 7,30 – 16,00 PO-PIA na adrese, lekáreň Thea, Hviezdoslavova 428, Holíč 90851.
V termíne do 30 dní Vás budeme informovať o spôsobe vyriešenia Vašej reklamácie.

Tento reklamačný poriadok je platný od 13.09.2020